Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Veelvuldig ziekteverzuim

Indien een werknemer met regelmaat zijn werkzaamheden niet kan verrichten door bijvoorbeeld ziekte en de gevolgen zijn ernstig voor het bedrijf, dan kan veelvuldig ziekteverzuim een reden zijn voor de werkgever om de werknemer te ontslaan.

EĆ©n van de ontslaggronden in het ontslagrecht betreft het veelvuldig ziekteverzuim. Een werknemer die niet langdurig arbeidsongeschikt is, maar daarentegen wel frequent voor een kortere periode zijn werkzaamheden niet kan verrichten, kan problemen opleveren voor een bedrijf. Wanneer deze problemen zo ernstig zijn, dan kan dat een reden zijn om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden.

Voorbeelden van gevolgen dat door veelvuldig ziekteverzuim kan komen, is als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt.

Veelvuldig ziekteverzuim onderbouwen
Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan op basis van deze ontslaggrond, dient hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen aan de kantonrechter. Om de ontslaggrond veelvuldig ziekteverzuim te kunnen onderbouwen bij de kantonrechter, dien je de volgende aspecten aannemelijk te maken:

  • De werknemer is veelvuldig ziek en het is niet waarschijnlijk dat hij binnen 26 weken niet meer veelvuldig ziek zal zijn.
  • Het ziekteverzuim wordt niet veroorzaakt door onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden.
  • Het is niet mogelijk om de werknemer te herplaatsen.
  • De gevolgen voor de organisatie zijn te ernstig.

Daar komt bij dat het verzoek tot ontbinding door de kantonrechter wordt afgewezen, als de werkgever geen verklaring van een deskundige kan overleggen. Dat betekent dus dat een werkgever voor de ontbindingsprocedure op basis van frequent ziekteverzuim een deskundigenoordeel nodig heeft van het UWV.

Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim?
Er is geen vaste regel waarmee wordt bepaald wanneer er sprake is van veelvuldig ziekteverzuim voor de rechtvaardiging van deze ontslaggrond. Dat is afhankelijk van het verzuim, de mate waarin de bedrijfsvoering wordt verstoord en of er voor de werknemer nog mogelijkheden zijn om te herstellen, om zijn werk aan te passen of om de werknemer te herplaatsen.

Tot op heden wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van veelvuldig ziekteverzuim slechts zelden gehonoreerd. Het is duidelijk dat niet voldoende is dat de werknemer regelmatig ziek is en herstel binnen 26 weken zal optreden. Er zal ook moeten worden aangetoond dat het hoge ziekteverzuim tot organisatorische problemen leidt. Er zijn nog niet veel ontbindingsprocedures bij de kantonrechter geweest die zagen op veelvuldig ziekteverzuim, maar de zaken die tot nu toe bekend zijn, werden allemaal afgewezen.

Zit jij zelf in een dergelijke situatie of wil jij losstaand hiervan het dienstverband van jouw werknemer beĆ«indigen op basis van wederzijds goedvinden? Lex kan jou helpen bij het opstellen van eenĀ vaststellingsovereenkomst! Hiermee kun jij zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van jouw werknemer opzeggen.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex