Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Verrekening

Verrekenen is het tegen elkaar wegstrepen van vorderingen die partijen over en weer hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin jij 20 euro aan je buurman hebt geleend, maar jouw buurman daarvoor al een keer voor 5 euro boodschappen voor jou heeft gedaan. De buurman kan zijn vordering dan wegstrepen tegen jouw vordering, waardoor hij nog maar 15 euro verschuldigd is.

 
Manier van verrekening 

Verrekenen gebeurt niet automatisch maar er moet een beroep op worden gedaan. Als er aan alle voorwaarden wordt voldaan kan is verrekenen altijd mogelijk, ook al is de wederpartij het er niet mee eens.

Vroeger was dit anders, toen gebeurde dit automatisch, er hoefde geen beroep op gedaan te worden. Dit was echter erg onhandig omdat op het moment dat een schuldenaar niet wist dat er een verrekening had plaatsgevonden, betaalde de schuldenaar het volledige bedrag aan de schuldeiser terwijl dit niet nodig was. 

Tegenwoordig moet er een beroep op gedaan worden door middel van een verrekeningsverklaring, deze verklaring is vormvrij en mag dus ook mondeling gebeuren.

Voorwaarden verrekening

  • Partijen moeten elkaars schuldenaar zijn
  • Schuldenaar moet bevoegd zijn de schuld te betalen
  • Vordering moet opeisbaar zijn

Op deze regel bestaat een uitzondering. Het is namelijk mogelijk om door middel van een meerpartijen-overeenkomst, met bijvoorbeeld drie vennootschappen, overeen te komen dat er ook verrekend mag worden zonder dat men elkaars schuldenaar hoeft te zijn.

Om te zorgen dat het goed geregeld is, onder andere de financiële afspraken, zoals bij verrekenen, kun je bij ons je Overeenkomst van Opdracht op laten stellen! Dan weet je zeker dat alles goed geregeld is!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex