Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Verstoorde arbeidsverhouding

Een verstoorde arbeidsverhouding is een situatie waarin de samenwerking tussen werkgever en werknemer, tussen leidinggevende en werknemer of tussen werknemers onderling niet meer optimaal is.

Een samenwerking die niet meer optimaal is dus, maar wat betekent dat? Vaak betekent dat, dat er geen open communicatie meer mogelijk is tussen de partijen. Het kan echter een hele hoop andere dingen betekenen. Het wordt vaak als een soort ā€œrestcategorieā€ gebruikt bij het ontslaan van een werknemer.

Disfunctioneren

Vaak wordt disfunctioneren verward met een verstoorde arbeidsverhouding. Dit is niet hetzelfde, disfunctioneren betekent dat de werknemer ongeschikt is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Bij een verstoorde arbeidsverhouding is de werknemer wel in staat deze werkzaamheden te verrichten maar de relatie tussen beiden partijen zodanig is verstoord dat het uitzitten van de arbeidsovereenkomst voor niemand echt goed is.

Langdurige verstoring

Veel mensen denken dat een verstoorde arbeidsverhouding, een verstoring voor lange tijd betekent, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Ook bij een kortdurende verstoring kunnen er voldoende gronden zijn om de werknemer te ontslaan.

Rechtsgeldig verstoorde arbeidsverhouding

Voor een rechtsgeldige verstoorde arbeidsverhouding zijn eigenlijk maar twee voorwaarden. De verstoring moet ernstig en duurzaam zijn. Duurzaam wordt echter zo uitgelegd dat ook bij een verstoring die niet heel lang duurt, ook sprake kan zijn van voldoende gronden om de werknemer te ontslaan. Dan moet er natuurlijk nog wel sprake zijn van een ernstige verstoring.

Er moeten herstelpogingen gedaan zijn, bijvoorbeeld het aanbieden van coaching en/of gesprekken over het gedrag. Ook moet er dus een zeer ernstige verstoring hebben voorgedaan waardoor de relatie niet maar herstelt kan worden.

Het maakt hierbij niet uit aan wie de verstoring te wijten is, het kan aan de werkgever of aan de werknemer liggen. Het belangrijkste is dat beide niet meer samen door een deur kunnen.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex