Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Verwijtbaar handelen of nalaten

Verwijtbaar handelen of nalatigheid kan een reden zijn om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Een voorbeeld van verwijtbaar handelen of nalaten is een werknemer die diefstal pleegt of een redelijke opdracht tot overwerk weigert. De situatie moet zo ernstig zijn dat er niet van een werkgever verlangd kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

 
Wanneer ontslag bij verwijtbaar gedrag?

Dit is erg lastig te beantwoorden, de wet geeft namelijk geen duidelijke lijst met verwijtbare gedragingen die tot ontslag kunnen leiden. Dankzij enkele uitspraken op basis van deze ontslaggrond, zijn er wel een aantal richtlijnen:

  • Hoe ernstig is het gedrag van de werknemer?

Kleine ongehoorzaamheden leiden niet snel tot ontslag. Strafbaar gedrag, zoals geweld, diefstal of bedreigingen juist sneller.

  • Heeft de werknemer gedragsregels of huisregels overtreden en liggen die duidelijk vast?
  • Hoe strikt werden die regels gehandhaafd? 

Een werkgever kan natuurlijk geen ontslag geven als de regels eerder niet werden gehandhaafd. 

  • Is de werknemer gewaarschuwd dat zijn gedrag niet wordt geaccepteerd en dat een ontslag kan volgen als hij dit vaker doet?
  • Heeft de werknemer zich al eerder schuldig gemaakt aan verwijtbaar gedrag en is dat goed vastgelegd?

Hoe meer verantwoordelijkheid de functie van de werknemer heeft en dus als de werknemer een voorbeeldfunctie heeft, hoe sneller verwijtbaar gedrag kan leiden tot ontslag.

  • Zijn er bijzonderheden waardoor het verwijtbare gedrag de werknemer minder aangerekend kan worden, bijvoorbeeld een ziekte of de gevolgen van het ontslag?

Ontslag op staande voet

Ontbinding bij verwijtbaar gedrag gaat vaak om gedrag dat niet “erg” genoeg is voor ontslag op staande voet. Niet elk verwijtbaar gedrag is namelijk reden voor een ontslag op staande voet, maar kan er soms toch voor zorgen dat je van een werknemer af wilt. Ontslag op staande voet is alleen toegestaan als er een dringende reden is. De drempel voor het aannemen van een dringende reden ligt nog veel hoger.

Recht op transitievergoeding bij verwijtbaar gedrag

In beginsel heeft een werknemer recht op transitievergoeding bij verwijtbaar handelen. Dat geldt niet als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het verwijtbare gedrag dat voldoende is voor een ontbinding, is in veel gevallen volgens de rechter niet ernstig verwijtbaar. Het komt er dus op neer dat een werknemer recht heeft op een transitievergoeding bij ontbinding op basis van verwijtbaar handelen. Dat recht vervalt bij ernstig verwijtbaar handelen.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex