Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Verzuim

Volgens de wet is verzuim een toestand waarin een schuldenaar kan verkeren als hij zijn verplichtingen niet nakomt.

Verplichtingen nakomen

Een van de belangrijkste regels in de Nederlandse wet is dat verplichtingen/verbintenissen moeten worden nagekomen. Wordt dit niet nagekomen, dan kunnen er juridische acties ondernomen worden om te zorgen voor een nakoming. Dit kan pas als de schuldenaar in verzuim is. 

Wanneer is verzuim nodig? 

Als de schuldenaar de verbintenis niet nakomt kan de schuldenaar een aantal dingen doen: 

  • Een directe nakoming eisen als dit nog kan. Er is hiervoor geen verzuim nodig. 
  • De verplichtingen opschorten. Hiervoor is ook geen verzuim nodig. 
  • Ontbinden van de overeenkomst. Hiervoor is wel verzuim nodig.
  • Het eisen van schadenvergoeding, is niet mogelijk zonder verzuim.

Hoe kan je in verzuim raken?

  • Verzuim door ingebrekestelling (een schriftelijke aanmaning)
  • Verzuim op grond van de wet

Verzuim is dus nodig voor het kunnen ontbinden van de overeenkomst. Wil je meer lezen over het ontbinden van een overeenkomst? Lees dan onze blog: Beëindiging Door Ontbinding.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex