Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Vonnis

Een vonnis is een gemotiveerde, bindende uitspraak van een rechter in een civiele rechtszaak of een strafzaak.

Een vonnis kan in veel verschillende manieren voorkomen. Om mee te beginnen zijn er 2 soorten vonnissen:
 • Tussenvonnis
 • Eindvonnis 

Daarna is het nog mogelijk om het vonnis te splitsen in het soort beslissing dat wordt gegeven:

 • Een toewijzend vonnis, dat weer onderverdeeld kan worden in:
  • Constitutief vonnis, waarbij een rechtstoestand wordt geschapen, wordt beëindigd of wordt gewijzigd.
  • Declaratoir vonnis, waarbij een rechtstoestand wordt vastgesteld.
  • Condemnatoir vonnis, waarbij er wordt verplicht om iets te doen of iets niet te doen.
 • Een afwijzend vonnis, onderverdeeld in:
  • Niet ontvankelijkverklaring, waarbij wordt besloten dat de vordering niet inhoudelijk wordt bekeken omdat er niet is voldaan aan formaliteiten of de feiten de vordering niet kunnen dragen.
  • Declaratoir vonnis. De vordering is ongegrond of is niet voldoende bewezen dus is de eis afgewezen. 

Wat moet er in een vonnis staan?

Volgens de wet moeten er een aantal dingen in een vonnis staan. Die zullen dan ook altijd worden opgenomen:

 • Namen van partijen en gemachtigden/advocaten, woonplaats van partijen;
 • Hoe het geding is verlopen;
 • Wat de standpunten van partijen waren (eis/verweer);
 • De beslissing en de manier waarop tot die beslissing is gekomen;
 • De naam van de rechter (of, indien meerdere rechters, hun namen);
 • De datum van de uitspraak;
 • Ondertekening door de rechter (of bij meerdere rechters, door voorzitter en griffier of door de rechter die het uitspreekt).

Gevolgen vonnis

De gevolgen van het gewezen vonnis zijn afhankelijk van het vonnis dat is gewezen. Bij een afwijzend vonnis is de eiser daaraan gebonden. Bij een toewijzend eindvonnis zal de eiser toestemming krijgen om de uitspraak uit te voeren.

Is het vonnis uitvoerbaar bij voorraad of is de driemaandstermijn afgewacht, dan kan de eiser uiteindelijk via een deurwaarder, na een extra ‘aanmaning’, executoriaal beslag leggen, bijvoorbeeld bankbeslag of loonbeslag.

Ben je het niet eens met een vonnis, dan kan je vaak in hoger beroep gaan. Als je hier te lang mee wacht dan gaat het vonnis uiteindelijk in kracht van gewijsde. Om er dan nog iets aan te doen is onmogelijk, met uitzondering van herroeping, zorg dus altijd dat je dat op tijd doet! 

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex