Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Vrijwaringsbeding

Met een exoneratiebeding wil je de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, met een vrijwaringsbeding wil je de aansprakelijkheid juist vergroten.

 
Algemene voorwaarden

Net als een exoneratiebeding, kom je in veel algemene voorwaarden vrijwaringsbedingen tegen. Dit beding is eigenlijk de tegenhanger van het exoneratiebeding. Met een exoneratiebeding wil je de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, met een vrijwaringsbeding wil je de aansprakelijkheid juist vergroten. Het opnemen van een vrijwaringsbeding zorgt voor een betere bewijspositie van de gevrijwaarde partij wanneer er iets mis gaat.

Buitenwettelijke aansprakelijkheid 

Verder wordt er door het opnemen van een vrijwaringsbeding een buitenwettelijke aansprakelijkheid gecreëerd. Dat wil zeggen dat het vrijwaringsbeding voor de verkoper potentieel een verdergaande aansprakelijkheid creëert dan de aansprakelijkheid die hij, zonder het vrijwaringsbeding, op basis van de wet zou hebben gehad.

Kanttekeningen

Bij een vrijwaringsbeding zijn een aantal nadelen:

  • Een vrijwaringsverplichting kan soms gevaarlijk uitpakken. Let dan ook goed op de reikwijdte. Blijkt het in de onderhandelingen niet haalbaar om het beding te laten vervallen, dan zou het slim kunnen zijn om er aan toe te voegen dat op het beding geen beroep kan worden gedaan wanneer de tot vrijwaring gehouden partij bewijst dat hij geen schuld heeft aan de schade toebrengende gebeurtenis.
  • Besteed aandacht aan de verzekerbaarheid van de buitenwettelijke aansprakelijkheid waarvan soms sprake kan zijn. Het accepteren van een vrijwaringsbeding staat gelijk aan het aanvaarden van een aansprakelijkheid die je op grond van de wet niet zou hebben gehad. De meeste standaard polissen bieden geen dekking tegen aansprakelijkheidsrisico’s die niet vallen onder de wettelijke aansprakelijkheid.
  • Ga na of het in je voordeel is om de vrijwaringsverplichting ook onder het exoneratiebeding te laten vallen, als het tegenstrijdig is dan kan een van de twee wegvallen. 
  • Formuleer zorgvuldig wat de vrijwaringsverplichting allemaal inhoudt, denk daarbij aan de gebeurtenissen waarbij deze verplichting geldt en welke kosten er onder de verplichting vallen. 

In sommige gevallen kan het handig zijn om je aansprakelijkheid juist te verkleinen, zo voorkom je een hoop kosten. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan ook eens bij Exoneratiebeding!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex