Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De wet helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door de schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door.

 
Hoe werkt het?

De schuldenaar overlegt met schuldeisers, deze afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord. Over dit conceptakkoord van de schuldenregeling moet worden gestemd. Daarna bevestigt de rechtbank het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling, ook als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders instemmen. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers en aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schulden of uitstel van betaling. De ondernemer met schulden houdt tijdens het traject de controle over zijn onderneming en kan blijven ondernemen. 

Bedrijven zonder toekomstperspectief kunnen de wet inzetten voor de financiële afwikkeling van een onderneming. De wet maakt het mogelijk om gecontroleerd te stoppen terwijl je zeggenschap over je onderneming houdt. Hiermee kun je grote financiële schade voorkomen. 

De regels van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De inhoud en inrichting van het akkoord moeten aan een aantal voorschriften voldoen. Een van de onderdelen van de wet is dat de ondernemer zijn schuldeisers indeelt in klassen. Denk aan schuldeisers met verschillende rangorde, zoals de Belastingdienst en pand- of hypotheekhouders. De schuldeisers die je niet benadert voor een akkoord, behouden hun recht op een volledige betaling van de openstaande schulden.

Afkoelingsperiode

De advocaat kan de rechter vragen om een afkoelingsperiode. Een afkoelingsperiode geeft de tijd om een akkoord tot stand te brengen zonder dat schuldeisers dit proces dwarsbomen. Zo kan tijdens de afkoelingsperiode bijvoorbeeld een faillissement niet worden aangevraagd. De afkoelingsperiode geldt voor een periode van maximaal 4 maanden. Op verzoek kan de afkoelingsperiode met maximaal 4 maanden worden verlengd.

Als de WHOA niet lukt zijn er ook andere manieren om van je schuld af te komen, kijk eens bij surseance van betaling, het is handig om je alternatieven te kennen!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex