Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Zelfstandig Bevoegdheid

Zelfstandige bevoegdheid is de vertegenwoordigingsbevoegdheid die berust op natuurlijke personen die namens de rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) rechtshandelingen aangaan. Met andere woorden: een bestuurder met vertegenwoordigingsbevoegdheid mag overeenkomsten sluiten namens de rechtspersoon. De natuurlijke persoon treedt dan op als vertegenwoordiger. 

Indien een bedrijf een rechtspersoon is, dan is het handelingsbekwaam. Dat houdt in dat de rechtspersoon besluiten mag nemen, schulden kan hebben en overeenkomsten kan sluiten. Zo kan een rechtspersoon ook aangeklaagd worden en failliet gaan. De rechtspersoon kan echter zelf geen rechtshandelingen verrichten, daarvoor heeft een bedrijf een bestuur. Deze personen kunnen de rechtspersoon vertegenwoordigen. Dat betekent dat zij bindende afspraken kunnen maken namens de rechtspersoon.
 

Bevoegd tot vertegenwoordigen
In principe is het bestuur bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Dat houdt in dat het bestuur gezamenlijk bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, maar ook individueel. In de statuten kan een uitzondering worden gemaakt op deze hoofdregel. De statuten kunnen bepalen de vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt enkel aan het bestuur gezamenlijk of aan één of meerdere bestuurders.

In principe is de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ‘onbeperkt’ en ‘onvoorwaardelijk’. Dat betekent dat de vertegenwoordiging niet aan goedkeuring of machtiging van anderen kan worden gebonden en dat beperkingen tot een bepaald geldbedrag of bepaalde transacties geen werking hebben. Dergelijke afspraken kunnen bestuurders wel met elkaar afspreken, maar dit heeft dan interne werking en werkt niet naar derden toe. Indien een bestuurder toch handelt in strijd met een interne instructie kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De rechtspersoon is door deze rechtshandeling die in strijd was met een goedkeuringseis echter wel gebonden aan de overeenkomst.

Werking tegenover derden
Wanneer je een afspraak maakt dat ziet op het beperken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bestuurder en dit ook werking wil laten hebben tegenover derden, dan dien je deze beperking in te schrijven in het Handelsregister. Deze afspraak dient dan opgenomen te worden in de statuten welke vervolgens ingeschreven moeten worden in het Handelsregister. Wanneer de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt overschreden door een bestuurder, dan is de rechtspersoon niet gebonden aan de overeenkomst. Het is dus verstandig om eens in het Handelsregister te kijken of de bestuurder daadwerkelijk vertegenwoordigingsbevoegd is voordat je een overeenkomst aangaat met een rechtspersoon.

Binnenkort komt er op de website van HalloLex een stappenplan over het oprichten van een bv en de benodigde documenten. Houd onze website en de socials dus goed in de gaten en misschien kun jij binnenkort met onze hulp jouw eigen bv oprichten!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex