Begrip

Bedrijfseconomische redenen

Korte uitleg

Bedrijfseconomische redenen kunnen reden zijn om een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV, waardoor het dienstverband van een werknemer beëindigd kan worden. Het gaat dan om het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het beëindigen van (een deel) van de werkzaamheden van de onderneming.

 

Toelichting

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
De omstandigheden binnen een onderneming waardoor arbeidsplaatsen vervallen, kunnen reden zijn om het dienstverband van een werknemer te beëindigen. Dit worden ook wel bedrijfseconomische redenen genoemd. Voorbeelden zijn een slechte financiële positie, werkvermindering, organisatorische veranderingen/reorganisatie, technologische veranderingen, bedrijfsverhuizing en het vervallen van een loonkostensubsidie. In de praktijk kan zich ook een combinatie van redenen voordoen die leidt tot het vervallen van arbeidsplaatsen.

Het vervallen van de arbeidsplaatsen moet worden bezien over een toekomstige periode van 26 weken. Met de toekomstige periode van 26 weken wordt bedoeld dat de werkgever het verwachtingspatroon heeft dat er binnen die periode geen werk voorhanden is. De periode van 26 weken begint te lopen op de dag waarop wordt beslist op het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen of de arbeidsovereenkomst is ontbonden door de kantonrechter.

Als de werkgever nadat werknemers zijn ontslagen, binnen de periode van 26 weken wegens het aantrekken van de activiteiten toch weer werknemers in dienst wil nemen, moet de werkgever eerst de werknemers die zijn ontslagen een aanbod doen. Dit wordt de wederindiensttredingsvoorwaarde genoemd.

Toestemming UWV
Een werkgever die de arbeidsovereenkomst op wil zeggen op basis van bedrijfseconomische redenen, heeft de schriftelijke toestemming nodig van het UWV. Het UWV kan een ontslagvergunning verlenen waarmee een werkgever het dienstverband van de werknemer kan beëindigen.

Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt zonder ontslagvergunning terwijl deze wel vereist was, dan is er sprake van een ongeldige opzegging. De werknemer kan dan de kantonrechter verzoeken om de opzegging ongedaan te maken of in de plaats daarvan een vergoeding vragen.

Wil jij liever niet wachten op een tijdrovende ontslagprocedure bij het UWV en gaat jouw werknemer akkoord met het ontslag? Dan kun jij het dienstverband van jouw werknemer beëindigen op basis van wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst (een beëindigingsovereenkomst). Lex kan jou helpen met het opstellen van deze vaststellingsovereenkomst. Dit bespaart jou weer tijd en moeite!

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer: 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen: lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex