Begrip

Inspanningsverplichting

Korte uitleg

Een inspanningsverplichting is een verplichting die opgenomen is in een contract waarin staat dat er inspanning verplicht is, dus dat je je best moet doen. Er hoeft dus niet daadwerkelijk resultaat te zijn. Een goed voorbeeld hiervan is dat een advocaat niet kan garanderen dat hij een zaak wint, maar hij moet wel zijn best doen.

Toelichting

Hoe werkt een Inspanningsverplichting?

De inspanningsverbintenis is een verplichting tot inspanning die een partij aangaat. Dat wil dus zeggen: de partij zal zich inspannen om een bepaald resultaat te bereiken, maar garandeert dat resultaat niet.

Bij een inspanningsverbintenis kan dus niet van wanprestatie worden gesproken op het moment dat het resultaat niet wordt bereikt. Er is pas sprake van wanprestatie zodra er niet voldoende inspanning is gedaan. Wanprestatie is ook vaak lastig te bewijzen in het geval van een inspanningsverplichting.

Hoe weet je of er sprake is van een inspannings- of een resultaatsverplichting?

Of er in een overeenkomst sprake is van een inspanningsverplichting of resultaatsverplichting zal soms in de overeenkomst benoemd zijn. Ook kan het zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Lees overeenkomst en algemene voorwaarden dus altijd door!

Meer lezen over algemene voorwaarden? Bekijk dan onze blog! Weet je niet helemaal hoe je je algemene voorwaarden op de juiste manier gebruikt? Kijk dan eens naar ons stappenplan!

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer: 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen: lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex