Begrip

Octrooirecht

Korte uitleg

Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding, technisch product of proces. Het beschermt de houder ervan en zorgt ervoor dat niemand zijn uitvinding, proces of product mag namaken.ย 

 

Toelichting

Wat is een Octrooi?

Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding, technisch product of proces. Er moet aan vier eisen worden voldaan voordat iets octrooieerbaar is. Deze vier eisen staan in de Rijksoctrooiwet en zijn:

  • Uitvinding
  • Nieuwheid
  • Uitvinderswerkzaamheid
  • Industrieel toepasbaar

Wat is het verschil tussen patent en octrooi?

Er bestaat geen verschil tussen patent en octrooi. Patent is namelijk een synoniem voor octrooi. Wanneer we de wet bestuderen komen we het woord patent eigenlijk nooit tegen en wordt enkel het woord octrooi gebruikt. In het Engels duidt men het aan als patent.

Octrooi aanvragen

De Nederlandse procedure om octrooien aan te vragen is een vereenvoudigde versie van de Europese procedure. Voordat je begint kun je zelfย  in de octrooidatabank kijken en opzoeken of jouw uitvinding al is vastgelegd. Een octrooi controleren kan in Nederland in de online databank van Espacenet.

De procedure voor het aanvragen van octrooien in Nederland kent vijf stappen, te weten:

  • Aanvraag indienen
  • Verzoek onderzoek naar stand van de techniek
  • Uitgifte onderzoeksrapport
  • Eventueel herschrijven of aanpassen van de aanvraag
  • Verlening octrooi voor 20 jaar

Het aanvragen van een octrooi doe je bij het Octrooicentrum Nederland.ย 

Wat is de duur van een patent?

De duur van een Nederlands octrooi is 20 jaar. Hoe lang de geldigheidsduur van het patent is, is mede afhankelijk van de instandhoudingskosten die je betaalt. Als je korter de instandhoudingstaksen betaalt is het octrooi korter geldig. Stop je met het betalen van de instandhoudingstaksen, dan stopt de geldigheid van jouw octrooi ook.

Je patent verlengen gaat automatisch als je de instandhoudingstaks betaalt. Je kunt de duur van het octrooi na 20 jaar niet verlengen.

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer:ย 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen:ย lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex