Begrip

Rechtspersonen en natuurlijke personen

Korte uitleg

Een rechtspersoon is een uitvinding van de wet, het is een persoon uit het recht. Een rechtspersoon is een bedrijf of organisatie die kan handelen zoals een natuurlijk persoon dat kan. Een natuurlijk persoon is een mens.

Toelichting

Een rechtspersoon staat gelijk aan een natuurlijk persoon voor wat het vermogensrecht en personen- en familierecht betreft. In sommige gevallen kan de wet echter een uitzondering maken. 

De verschillen

De rechtspersoon kan drager zijn van rechten en plichten net zoals een natuurlijk persoon. Dat houdt onder meer in dat de rechtspersoon, net als de natuurlijk persoon:

 • bezittingen en schulden kan hebben
 • overeenkomsten kan aangaan
 • aangeklaagd kan worden
 • erfgenaam kan zijn
 • civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk gehouden kan worden
 • een faillissement kan aanvragen

Wat de natuurlijk persoon wél kan en de rechtspersoon niet:

 • in het huwelijk treden of scheiden. De tegenhanger voor de rechtspersoon is het kunnen fuseren/splitsen.
 • een gevangenisstraf krijgen
 • De WSNP of de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen gebruiken.
 • Overlijden, de rechtspersoon kan echter wel worden ontbonden.

Soorten rechtspersonen

Publieksrechtelijke rechtspersonen. De publiekrechtelijke rechtspersonen zijn niet geschikt om mee te ondernemen.

 • De Staat
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Gemeenten. 

Privaatrechtelijke rechtspersonen. De privaatrechtelijke rechtspersonen zijn geschikt om mee te ondernemen.

 • Bv 
 • Nv
 • Stichting
 • Vereniging
 • Vereniging van Eigenaren
 • Coöperatie
 • Onderlinge waarborgmaatschappij

Geen rechtspersoon zijn:

 • De eenmanszaak
 • De maatschap 
 • De vof 
 • De commanditaire vennootschap. 

Meer lezen over rechtspersonen? Kijk dan eens naar de blogs over de B.V., C.V. en de maatschappelijke B.V.

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer: 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen: lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex