Begrip

Transitievergoeding

Korte uitleg

Als een werknemer wordt ontslagen kan het zo zijn dat de werknemer een transitievergoeding krijgt om de overstap naar een nieuwe baan gemakkelijker te maken. Zo zou bijvoorbeeld de werknemer zich misschien moeten omscholen of cursussen moeten volgen om een betere kans te hebben op de arbeidsmarkt.

Toelichting

De betaling

De vergoeding moet dus worden betaald door de werkgever. Die betaling geschiedt direct aan de werknemer. Het zal daarom dan ook vaak voorkomen dat de werknemer zijn vergoeding niet gebruikt voor omscholing, maar om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kopen. Ondanks dat dat niet de bedoeling is van de wetgever, kan de werkgever hier niets tegen doen.

De hoogte van de transitievergoeding is per volledig half jaar tot tien jaar in dienst, 1/6 maandsalaris en per volledig half jaar na tien jaar in dienst, 1/4 maandsalaris.

De transitievergoeding is de vervanger van ontslagvergoeding, ook al is die in bepaalde gevallen nog steeds mogelijk.

Voorwaarden

De transitievergoeding moet betaald worden aan elke werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest en waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft laten beëindigen door ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. 

Transitievergoeding tijdelijk contract

Ook werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben recht op een transitievergoeding. Om recht te hebben op een transitievergoeding maakt het dus niet uit of het contract van rechtswege wordt beëindigd of dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of ontbindt.

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer: 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen: lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex