Begrip

Wanprestatie

Korte uitleg

Wanneer een overeenkomst wordt verbroken, wordt er gesproken van wanprestatie.

Toelichting

Wanneer is er sprake van wanprestatie? 

Wanprestatie is het geval wanneer een van beide partijen zijn gedeelte van de overeenkomst helemaal niet nakomt, wanneer een van de partijen zijn verplichtingen gedeeltelijk niet nakomt of wanneer de verplichtingen niet goed worden nagekomen. 

Welke verschillende oplossingen zijn er voor wanprestatie? 

  • Nakoming: Dit houdt in dat de overeenkomst alsnog moet worden nagekomen. Meestal zit hier een schadevergoeding aan vast. 
  • Vervangende schadevergoeding: de wederpartij hoeft de overeenkomst niet meer na te komen maar wel een grotere schadevergoeding betalen.
  • Opschorting: je eigen verplichtingen uitstellen tot wederpartij zijn deel is nagekomen.
  • Ontbinding: de overeenkomst stop zetten.

Als de wederpartij niet wil meewerken kan de rechter de wederpartij dwingen tot meewerken.

Het kan soms erg onduidelijk zijn wanneer er nou sprake is van wanprestatie, eerst moet je in verzuim raken, weet je niet precies wat verzuim is? Kijk dan eens bij verzuim!

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer: 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen: lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex