Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd met concurrentiebeding

107.00

Tijd voor een nieuwe werknemer, maar nog niet ready om commitment te tonen? Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dan de oplossing voor jou. In deze overeenkomst neem je op tot wanneer de arbeidsovereenkomst duurt. Op dit moment eindigt de arbeidsovereenkomst als het ware vanzelf. 

Wat is een concurrentiebeding?
In een concurrentiebeding kun je opnemen dat het voor een werknemer verboden is om een bepaalde periode na de arbeidsovereenkomst binnen een straal van bijvoorbeeld 50 km van jouw vestigingsplaats niet voor zichzelf of voor een ander in hetzelfde werkveld te werken. Dit kan natuurlijk prettig zijn omdat een werknemer dan niet de bij jou geleerde vaardigheden bij een concurrent, of voor zichzelf, kan gaan inzetten. Je investeert in iemand en je wil niet dat dit op een later moment alleen maar tegen je werkt.

Maar let op want in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag er alleen een concurrentiebeding worden opgenomen in geval van een zwaarwegend belang. 

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd met concurrentiebeding?
Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd met concurrentiebeding bevat onder andere de volgende punten:

  • Het moment van indiensttreding
  • De loonhoogte
  • Het aantal werkuren
  • Eventuele proeftijd
  • De duur van de arbeidsovereenkomst
  • Waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is

Hoe Lex werkt

  1. Na je bestelling krijg je een mailtje met daarin een link naar een specifiek gemaakt uitvraagformulier
  2. Wanneer Lex de input van jouw formulier terug krijgt, gaat hij aan de slag om het contract te maken
  3. Als het contract af is, zorgt Lex ervoor dat het in jouw portaal komt te staan die je aanmaakt bij de bestelling! Handig he?