DPIA scan

9.00

Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) , de Wpg (Wet politiegegevens) en de Wjsg (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens) kunnen organisaties verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment ook wel DPIA uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Om te voorkomen dat je zonder dat het nodig is een DPIA uit laat voeren, of geen DPIA uitvoert wanneer dit wel nodig is, heeft Lex een DPIA scan opgesteld.

Heb ik een DPIA scan nodig?
In deze wetten wordt op hoofdlijnen aangegeven wanneer een DPIA verplicht is. Dat is het geval als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. Dit moet de verwerking verantwoordelijke zelf bepalen. Je mag in dat geval niet beginnen met het verwerken van gegevens voordat er in een DPIA heeft uitgevoerd. Gebruik deze scan om na te gaan of je verplicht bent een Data Protection Impact Assessment op te stellen.

Categorieën: , ,

Hoe Lex werkt

  1. Na je bestelling krijg je een mailtje met daarin een link naar een specifiek gemaakt uitvraagformulier
  2. Wanneer Lex de input van jouw formulier terug krijgt, gaat hij aan de slag om het contract te maken
  3. Als het contract af is, zorgt Lex ervoor dat het in jouw portaal komt te staan die je aanmaakt bij de bestelling! Handig he?