Intentieverklaring

79.00

Wil je alvast wat zaken regelen, al voordat je bent begonnen met een opdracht of je direct begint met de productie en straks van een koude kermis thuiskomt? Dat kan gelukkig! Voor als je een bepaalde zekerheid wilt hebben om alvast te beginnen, biedt een intentieverklaring een uitkomst. Zo’n verklaring geeft beide partijen duidelijkheid tijdens het verkoopproces en voorkomt geschillen. Voor een intentieverklaring hoef je niet naar de notaris (wel zo lekker). Tevens is een intentieverklaring een onderdeel van een werkgeversverklaring en kan je het dus wel eens nodig hebben voor je personeel.

Wat staat er in een intentieverklaring?
Een intentieverklaring bevat onder andere de volgende punten:

  • De periode waarvoor de verklaring geldt
  • Een exclusiviteitsbeding (wat niet meer inhoudt dan dat er niet met anderen onderhandeld mag worden)
  • Een bepaald voorbehouden/ bepaalde vrijblijvendheid (in hoeverre de afspraken bindend zijn)
  • Het toepasselijk recht
  • Een geschillenregeling en de locatie waar deze geschillen dan worden voorgelegd
  • Optioneel een waardebepalingsmethode

Let op! Een intentieverklaring is geen bindende overeenkomst. Je geeft in dit document uitsluitend aan een bepaalde intentie jegens opdrachtgever of opdrachtnemer te hebben.

Hoe Lex werkt

  1. Na je bestelling krijg je een mailtje met daarin een link naar een specifiek gemaakt uitvraagformulier
  2. Wanneer Lex de input van jouw formulier terug krijgt, gaat hij aan de slag om het contract te maken
  3. Als het contract af is, zorgt Lex ervoor dat het in jouw portaal komt te staan die je aanmaakt bij de bestelling! Handig he?