Veelgestelde vragen aan lex

Wie? Wat? Waar? Waarom? Hoezo?

Vragen Pagina

Lex weet veel...

Vraag maar raak

Controleer voor het tekenen de contractduur, is hij voor bepaalde of onbepaalde duur. Kijk ook hoe lang het opzegtemijn is, meestal is dit een maand. Als je een contract krijgt van langer dan een half jaar heb je meestal een proeftijd, kijk er even naar hoe lang dit is. Verder heb je recht op vakantiedagen dit zijn minimaal 20 dagen per jaar bij volledige werkweek, kijk goed of dit erin staat. Over ziekte staan er ook wat regels in. Geheimhoudingsbeding, concurrentie- en relatiebeding heb je bij een aantal bedrijven ook. Let er ook op of je pensioen opgebouwd wordt. Als laatste kijk naar je salaris, functieomschrijving en naar de CAO.

Volgens de wet kan je niet meer dan 3 tijdelijke contracten krijgen. Heb je er 3 gekregen of werk je 3 jaar bij het bedrijf, dan heb je recht op een vast contract. Werk je nou bij 3 verschillende bedrijven, maar wel hetzelfde soort werk heb je ook recht op een vast contract.

Als je 3 maanden lang als oproepkracht hebt gewerkt dan kun je vragen of je het gemiddelde aantal uren van die afgelopen 3 maanden vast mag werken. Na 12 maanden in dienst wordt er aangeboden een vast aantal uren per week, per maand of per jaar te gaan werken. Dus, ja je hebt recht op vaste uren.

Kijk eerst goed of je wel recht hebt op loon. Heb je dat? Bel of mail je werkgever en vraag om betaling van je loon. Betaalt je werkgever het niet, stuur dan een aangetekende brief waarin staat dat je recht hebt op het loon.

Een tijdelijk contract kun je niet zomaar voor de einddatum opzeggen. Zowel werknemer als werkgever mag dit niet doen. Opzeggen voor de einddatum mag alleen tijdens de proeftijd en daarna als er afspraken zijn gemaakt met de werknemer. Zijn er geen afspraken gemaakt dan kan het contract niet tussentijds opgezegd worden.

Controleer de rekening van de schuldeiser goed, een verjaarde rekening hoef je bijvoorbeeld niet te betalen. Is alles in orde, betaal dan de rekening en doe het op tijd, anders zijn dat extra kosten.

Incassokosten moet je betalen als je de rekening niet of te laat betaalt. Je hoeft niet te betalen als bijvoorbeeld de incassokosten te hoog zijn of als je geen herinnering hebt gekregen.

Iedere automatische incasso kun je binnen 8 weken zelf terugboeken. Dit heet storneren. Zorg ervoor dat de rekening wel op een andere manier betaalt wordt. Een onterechte incasso hoef je niet te betalen.

Je kunt naar de Nationale ombudsman gaan om een klacht in te dienen over deurwaarders.

Je bent niet automatisch verzekert als ZZP’er. Dit is wel slim om te doen, zo voorkom je bijvoorbeeld grote betalingen die niet nodig hoefde te zijn. Denk aan; arbeidsongeschiktheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsnaam (zoals bij de KvK genoteert staat), inschrijfnummer Kvk, btw-nummer, adres vanuit waar je werkt en contactgegevens, zoals: e-mailadres en telefoonnummer.

Werknemers die met kinderen werken, werknemers die met vertrouwlijke gegevens werken, werknemers die werken met kwetsbare mensen, werknemers die werken met geld of kostbare goederen en taxichauffeurs.

Intellectueel eigendom is het alleenrecht van de maker of bedenker van iets unieks om dit te gebruiken, in de handel te nemen of te verhandelen. Auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en octooirecht zijn de belangrijkste IE rechten.

Voor bepaalde overeenkomsten gelden er aparte regels. Je hebt ook overeenkomsten waarbij dit niet zo is. Voor het opzeggen kun je kijken in de algemene voorwaarden of jullie afspraken hebben gemaakt over de manier van opzeggen. Houdt je aan deze afspraken en zeg atijd schriftelijk op. Zo staat het altijd genoteerd dat je de overeenkomst hebt opgezegd.

Als werkgever ben je verplicht alle eventuele risico’s te informeren. Er kan namelijk werkstress ontstaan, maar het kan ook gaan over infecties bijvoorbeeld. Tijdens de zwangerschap zorg je ervoor dat belastende dingen aangepast worden, bijvoorbeeld niet meer zwaar tillen. Je werknemer heeft ook recht op zwangerschapsverlof, dit is in totaal 16 weken. Voor en na de bevalling. Na het terugkeren van verlof heeft ze nog recht op extra pauzes en vrijstelling op overwerk en nachtdiensten, dit is nog tot 6 maanden. Loon moet worden door betaald.

Om een BV op te richten is er altijd een notaris bij betrokken, omdat er een notariële akte nodig is.

De notaris regelt de inschrijving voor de BV. Dit hoef je zelf niet te doen. De KvK vraagt een eenmalige vergoeding van €51,95, deze ontvang je later via een factuur.

Inprincipe ben je niet persoonlijk aansprakelijk. Schuldeisers kunnen niet het privé vermogen van de ondernemer zien, je eigen vermogen en dat van het BV is gescheiden, in tegenstelling tot de eenmanszaak of de VOF.

Een BV is geen persoon, dus kan niet zelf handelen. Een persoon zal altijd de BV moeten vertegenwoordigen. Bij het oprichten van de BV wijs je bestuurders aan, deze mogen handelen volgens de wet. De bestuurders mogen personen zijn, maar het mogen ook ondernemingen zijn.

Een DGA is een directeur-grootaandeelhouder. Je bent DGA als je BV voldoet aan 2 voorwaarden, minimaal 5% van de aandelen houdt je in de BV en je bent ook werkzaam in de BV.

De werkgever moet jou de gewerkte overuren belonen. Het uurloon dat je normaal krijgt, krijg je uitbetaald. Als de werkgever niet verteld had tegen jou dat je overuren maakte, dan moet het alsnog uitbetaald worden, want je hebt er gewoon recht op. Hoeveel overuren je maakt, maakt daarintegen wel uit. Je mag 50 uur per week en 11 uur per dag overwerken.

Een werknemer heeft recht op betaald verlof wanneer hij een wettelijke plicht moet nakomen. Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis, dit heet calamiteitenverlof. Voor de verzorging van kinderen of ouders, kortdurend zorgverlof. Als laatste heb je recht op betaald verlof van bevalling van de partner, dit heet kraamverlof.

Je hoeft niet akkoord te gaan met een functiewijziging. Maak hier samen afspraken over, lukt dit niet dan kan je werkgever je alleen dwingen als er een goede reden voor is. Het kan zijn dat er in de CAO een wijzigingsbeding in is opgenomen, dan zal de functiewijziging wel moeten gebeuren. Staat er geen wijzigingsbeding, dan wordt het altijd overlegt en wil je het niet, dan kan dit gewijgerd worden.

Je bent verplicht om mee te werken hieraan, omdat jij en je werkgever maatregelen moeten treffen om zo snel mogelijk weer te kunnen werken. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht om het arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Het UWV controleert bij de aanvraag WIA-uitkering of dit ook echt gebeurd is.

Als er een einddatum aan het abonnement zit kan het pas opgezegd worden na de einddatum. Staat dit er niet op kan het direct opgezegd worden.

Als algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet dan zijn ze ongeldig. Deze kan je dan vernietigen.

 Vraag aan het bedrijf of je de gegevens mag zien en vraag dan of zij het willen verwijderen of veranderen. Door de privacy regels moet het bedrijf meestal doen wat je vraagt, er zijn wel uitzonderingen.

Geef de ander een laatste kans om wel de overeenkomst na te komen, doet hij/zij dit niet kun je je geld terug eisen of een schadevergoeding claimen.

Het staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is een Europese Verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door overheidsinstanties en particuliere bedrijven in de hele EU standaardiseert.

Wanneer je wilt scheiden met je partner kun je dit met een mediator en met een advocaat regelen. Bij een mediator doe je het samen met je partner en bij een advocaat gaat alles via de advocaat en niet met je partner.

Expertise is kennis en kundigheid in een bepaald gebied.

Als ZZP’er bouw je niet automatisch pensioen op. Er zijn manieren om pensioen op te bouwen; een lijfrenteverzekering afsluiten, geld opzij zetten via Fiscale Oudedagreserve en iedere maand een vast bedrag storten op een aparte spaarrekening.

Een goede naam moet herkenbaar, begrijpelijk en duidelijk zijn om te weten waar het bedrijf voor staat. Je mag geen naam die al bestaat natuurlijk. Je moet er goed over nadenken welke naam bij jou bedrijf past.

Doe altijd een merkregistratie , dit zorgt voor het vastleggen en bescherming van je merk. Dit doe je door de merknaam te registreren bij een merkinstantie. Hierdoor krijg alleen jij recht op dat gebruik van het merk en vergroot je je kansen op succescol zijn.

Als je een afspraak maakt met aandeelhouders, vergeet dit dan niet vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Het kan zijn dat de aandeelhouders eruit willen stappen, dan moet dat wel makkelijk verlopen en dat kan met een overeenkmst geregeld worden.

Alle zaken die via de kantonrechter gaan worden bijgestaan door een jurist. Dit is bijvoorbeeld bij zaken als een arbeidsovereenkomst of een reorganisatie. Zaken die via een civiele rechter lopen worden bijgestaan door een advocaat.

Als je op staande voet ontslagen wordt moet dit altijd een dringende reden hebben. Volgens de wet moet het gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten bestaan.

In de meeste gevallen heb je recht op ontslagvergoeding. De werknemer moet wel ouder dan 18 jaar zijn, meer dan 12 uur gemiddeld per week gewerkt hebben en minstens twee jaar bij de werkgever hebben gewerkt.

Het is niet verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Het gaat wel eens fout dat er andere afspraken waren dan dat de werkgever bijvoorbeeld dacht, daarom is het wel aan te raden om de overeenkomst schriftelijk aan te gaan.

Het team

Wij staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden!

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat