Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR)

De Nieuwe Regeling 2011, of DNR 2011, bevat de algemene voorwaarden voor adviseurs in de bouw zoals architecten en constructeurs.

Het gebruik van DNR is vaak een eis van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De voorwaarden in DNR bevatten een aantal ongunstige bepalingen voor opdrachtgevers. 

Standaardtaakbeschrijving Gebouwen

Bij de DNR hoort ook de Standaardtaakbeschrijving Gebouwen (STB). De STB bevat een zeer uitgebreide beschrijving van werkzaamheden die per bouwfase aan een adviseur kunnen worden opgedragen. De bedoeling van de STB is het duidelijk vast leggen wat de adviseur doet en aan de hand daarvan bijbehorende vergoedingen af te spreken. 

Ongunstige bepalingen voor opdrachtgevers

Omdat de DNR is opgesteld door adviseurs is het eenzijdig tot stand gekomen en daarom zijn een aantal bepalingen ongunstig voor werkgevers. Het gaat dan vooral om beperking van aansprakelijkheid, kortere aansprakelijkheidstermijnen en de auteursrechten van de adviseur, bijvoorbeeld de bouwtekeningen etc, als het werk voortijdig stopt kan je niet zomaar verder met het gemaakte ontwerp omdat deze toebehoort aan de vorige adviseur. 

Om dit minder ongunstig te laten uitvallen kunnen er aanvullende regels opgenomen worden in de overeenkomst tussen opdrachtgever en adviseur. 

Ben jij een adviseur of heb je veel te maken met auteursrechten en wil je meer weten over hoe jij je auteursrechten kunt beschermen? Kijk dan eens bij de uitleg over intellectuele eigendommen!

Ben jij een werkgever en wil je graag een adviseur in dienst nemen voor een opdracht en heb je hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht? 

Kennisbank van Lex