Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Eigendom

Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand kan hebben over een zaak.

 
Er is heel veel regelgeving rondom het eigendom. Het eigendom heeft eigenlijk alle andere rechten die je kunt hebben op een zaak in zich. Eigendom gaat niet alleen over de hoofdzaak, maar ook over alle bestanddelen die daartoe behoren. Zoals een fietsbel van een fiets.

Exclusiviteit eigendom

Het eigendomsrecht geeft de eigenaar een exclusieve bevoegdheid om over het recht te beschikken en de exclusieve bevoegdheid om het te gebruiken. Die bevoegdheid geldt tegenover iedereen. 

Toch is eigendom niet geheel onbeperkt. Eigendom wordt altijd beperkt door rechten van anderen, door wettelijke voorschriften en door regels van ongeschreven recht. 

De beperkte rechten waarmee eigendom bezwaard kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • Vruchtgebruik, waarbij iemand het recht krijgt op de vruchten van een goed. Vruchtgebruik kan zowel bij roerende als bij onroerende zaken voorkomen.
  • Opstal, waarbij het recht om in, op of boven een onroerende zaak gebouwen, werken of beplantingen te hebben wordt verkregen. Normaal gesproken worden deze door natrekking automatisch eigendom van de eigenaar van de onroerende zaak, maar door het vestigen van een recht van opstal wordt dat tegengegaan.
  • Hypotheekrecht en pandrecht, waarmee de eigendom ter zekerheid geldt en verkocht kan worden indien een bepaalde vordering niet wordt voldaan. Het eerste geldt voor onroerende zaken, het tweede voor roerende zaken.

Eigendom en bezit

Bezit en eigendom wordt vaak door elkaar gehaald, in het dagelijks spraakgebruik betekenen beiden dan ook hetzelfde. Juridisch gezien is dat niet zo.

Bezit is namelijk het voor jezelf houden van een goed dat niet van jezelf is. Iemand is dus géén eigenaar, maar gedraagt zich wel zo.

Hoe krijg je eigendom?

Het verkrijgen van de eigendom van zowel onroerende als roerende zaken, kan gebeuren door overdracht van de zaak. Die overdracht kan plaatsvinden indien het eigendom van de zaak wordt overgenomen van iemand die bevoegd is om erover te beschikken, meestal de huidige eigenaar, er moet een reden voor overdracht zijn, vaak een koopovereenkomst en het goed wordt geleverd aan de nieuwe eigenaar.

Verjaring

Ook kan eigendom verkregen worden door verjaring. Er moet dan sprake zijn van het bezit van het goed voor een bepaalde tijd, uiteindelijk wordt de bezitter dan eigenaar.

Inbezitname

Het verkrijgen van eigendom van een roerende zaak kan ook gebeuren door inbezitname. Dat kan bij zaken die niemand toebehoren. Het op deze manier verkrijgen van eigendom van een onroerende zaak is niet mogelijk, aangezien onroerende zaken die niemand toebehoren niet bestaan want die behoren toe aan de Staat.

Je kan ook het eigendom over een zaak krijgen door het te erven. 

Het is altijd handig om te weten over je rechten als eigenaar! Kijk bijvoorbeeld eens bij Retentierecht! Dit is een voorbeeld van de rechten die je hebt als eigenaar.

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden? 

Kennisbank van Lex