Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud is een beding in een contract dat je als verkoper kunt opnemen, waarmee je afspreekt dat de partij hout die je hebt geleverd pas eigendom wordt van de koper als het ook daadwerkelijk betaald is.

 
Hoe werkt het?

Eigendomsvoorbehoud is een afspraak in een koopovereenkomst, niet in de algemene voorwaarden. Het betekent dat de verkoper de macht over de zaak aan de koper overgeeft als de koper de koopsom betaald, betaald de koper niet, dan gaat de afspraak niet door. Wordt de voorwaarde van betaling vervuld, dan wordt de koper de nieuwe eigenaar. Tot op dat moment blijft de verkoper gezien als de eigenaar en is de koper geen eigenaar, maar houder.

Wanneer kan dit?

Eigendomsvoorbehoud is niet voor elke vordering mogelijk. Het is in drie gevallen mogelijk:

  • Wanneer het de tegenprestatie betreft voor krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken (dus reeds geleverde én nog te leveren zaken);
  • Wanneer het de tegenprestatie betreft voor geleverde diensten die bij de zaken van (1) zijn geleverd (bijvoorbeeld de monteur die een telefoon komt installeren);
  • Wanneer eigendomsvoorbehoud geldt voor vorderingen die uit het niet nakomen van de overeenkomst voortvloeien. Denk aan schadevergoeding of een vordering uit een boetebeding.

Wanneer kan je het eigendomsvoorbehoud inroepen?

Wanneer de koper van het goed niet de koopsom overdraagt kan het eigendomsvoorbehoud worden ingeroepen. Voor de verkoper houdt dit in dat hij de eigendom heeft over de zaak, hij eist het op als eigenaar. Werkt de koper van de zaak niet mee en wil hij deze niet afgeven, dan heeft de eigenaar die het eigendomsrecht inroept een executoriale titel nodig. Hiervoor zal hij naar de rechter moeten, waarna hij beslag kan leggen. 

Eigendomsvoorbehoud gaat over het behouden van eigenaarschap tot de koopsom betaald is. Als eigenaar van een zaak is het natuurlijk van belang dat je weet welke rechten je hebt over je eigendom! Wil je meer weten over eigendom? Kijk dan eens bij Eigendom!

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden? 

Kennisbank van Lex