Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de levering en verkoop van producten. Het kan ook zo zijn dat de leveringsvoorwaarden deel uitmaken van de algemene voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden kunnen op zichzelf staande algemene voorwaarden zijn of deel uitmaken van de algemene voorwaarden. Het opstellen van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht, maar in de praktijk is het wel gebruikelijk om algemene voorwaarden/leveringsvoorwaarden te hanteren. Daarmee kun je namelijk duidelijk maken welke rechten en plichten gelden voor de wederpartij en van jou als ondernemer. Zo kun je bepaalde risico’s beperken of uitsluiten, en kun je vooraf duidelijkheid verschaffen.

Wat zijn leveringsvoorwaarden?
Zoals gezegd kunnen leveringsvoorwaarden deel uitmaken van de algemene voorwaarden en kunnen de algemene voorwaarden zelf aangeduid worden als leveringsvoorwaarden. In de leveringsvoorwaarden staan alle zaken die (juridisch gezien) op de levering van een product van toepassing zijn. Bij leveringsvoorwaarden kun je denken aan de volgende voorbeelden:
• De levertijd van het product of de dienst
• Annulering
• Afspraken over transport- en bezorgkosten
• Een regeling dat ziet op een overmachtsituatie

Het is van belang dat de leveringsvoorwaarden afgestemd worden op jouw wederpartij en de aard van de diensten die jij aanbiedt. Daarnaast is het belangrijk dat je rekening houdt met het soort klant dat jouw wederpartij is. Betreft jouw klant een consument? Dan gelden er veel strengere eisen die je in acht moet nemen. Afspraken in de algemene voorwaarden tegenover consumenten worden namelijk sneller als onredelijk bezwarend aangemerkt, conform de zwarte en de grijze lijst. Is de wederpartij een zakelijke klant? Dan heb je een vergaande mate van contractsvrijheid.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van jouw algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden? Dan is het stappenplan Algemene voorwaarden in de praktijk van Lex iets voor jou! Of ontvang je liever een nieuwe set algemene voorwaarden? Neem dan eens een kijkje in het aanbod van Lex! Daar zit er ongetwijfeld eentje tussen die voor jouw organisatie passend is.

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden? 

Kennisbank van Lex