Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Nietig/Vernietigbaar

Een overeenkomst die nietig is heeft praktisch gezien weliswaar bestaan, maar juridisch gezien heeft deze nooit bestaan. Een vernietigbare overeenkomst bestaat, tot het moment dat zij wordt vernietigd. Je moet dan ook zelf bij de rechter om vernietiging van de overeenkomst vragen. Na vernietiging wordt de overeenkomst achteraf bezien geacht nooit te hebben bestaan.

Nietig door onbepaalbaarheid

Een overeenkomst kan nietig zijn doordat het onbepaalbaar is. Dit is het geval wanneer onduidelijk is waar de overeenkomst precies over gaat. Dus bijvoorbeeld wanneer er in een overeenkomst de dienst ontbreekt of de vergoeding ervoor. 

Nietig door strijd met de goede zeden of de openbare orde

Een overeenkomst kan ook nietig zijn doordat de inhoud of de strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Dit houdt eigenlijk in dat een overeenkomst nietig is wanneer de overeenkomst zelf of het doel ervan niet acceptabel is volgens de, in de maatschappij geldende, normen en waarden

Nietig door strijd met de wet

Ook het sluiten van een overeenkomst die in strijd is met de wet kan niet. Die overeenkomst is ook nietig. Dit betreft enkel overeenkomsten die de wet specifiek verboden heeft.

Vernietigbare overeenkomsten

In de wet zijn er een flink aantal voorbeelden van overeenkomsten te vinden die vernietigbaar zijn. De belangrijkste gronden voor de vernietiging van een overeenkomst zijn handelingsonbekwaamheid en wilsgebreken. Als iemand handelingsonbekwaam is worden alle overeenkomsten die die persoon heeft gemaakt vernietigbaar.
Soms kan het zo zijn dat de wil om een overeenkomst te sluiten onjuist gevormd is, dit is het geval als er sprake was van bedrog, bedreiging of dwaling. 

In veel juridische documenten, zoals een privacyverklaring, kunnen afspraken worden opgenomen die er voor kunnen zorgen dat het vernietigbaar of zelfs nietig verklaard kan worden. Zorg er daarom altijd voor dat je zulke documenten even laat nalezen door iemand die er verstand van heeft! Bij ons kun je een lawcheck aanvragen en dan kijken wij er naar en zorgen we dat alles in orde is!

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden? 

Kennisbank van Lex