Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Onrechtmatige daad

Volgens de wet is een onrechtmatige daad een inbreuk op een recht. Ook een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer wordt gezien als onrechtmatige daad. Tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond!

Onrechtmatige daad en schadevergoeding

Als er iemand een onrechtmatige daad pleegt en iemand daar schade door lijdt kan het zo zijn dat degene die de onrechtmatige daad pleegde een schadevergoeding moet betalen

Eisen schadevergoeding

  • Onrechtmatige daad, er mag geen rechtvaardigheidsgrond zijn en er moet kunnen bewezen worden dat er een onrechtmatige daad is gepleegd.
  • Toerekenbaarheid, het moet wel de schuld zijn van degene die de onrechtmatige daad pleegde.
  • Schade, zonder schade ook geen schadevergoeding.
  • Causaal verband, dit houdt in dat er bewezen moet kunnen worden dat de onrechtmatige daad direct tot schade heeft geleid en niet door een andere oorzaak. 
  • Relativiteit, de schadevergoeding moet relatief zijn aan de geleden schade.

Als iemand een onrechtmatige daad pleegt en jij er mee zit is dat natuurlijk erg vervelend. Soms weet je niet helemaal of er sprake is van schade. Wil jij meer weten over schade zodat je weet wanneer je het recht op een schadevergoeding hebt? Kijk dan ook eens bij Materiële of Immateriële schade!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex