Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een vormvrije overeenkomst waarin twee of meer partijen afspraken maken en eventuele regelingen treffen om een geschil te voorkomen of om een geschil op te lossen. Deze overeenkomst biedt uitkomst om in afwijking van standaardregels uit de wet, andere afspraken te maken zonder tussenkomst van een rechter. Vooral in het arbeidsrecht wordt veelvuldig gebruikgemaakt van een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen met wederzijds goedvinden.

In de vaststellingsovereenkomst heb je de mogelijkheid om andere afspraken te maken met jouw contractspartij, dan de standaardregels die de wet voorschrijft. Deze overeenkomst is dan ook vormvrij.

Een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten met het oog op een tussen partijen bestaande onzekerheid, die door de overeenkomst wordt voorkomen of beĆ«indigd. Daar kan een geschil aan ten grondslag liggen, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan ook gaan om een toekomstige onzekerheid.Ā  Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst zijn partijen dus contractueel verbonden aan elkaar en zijn ze verplicht om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Veelal wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten in het arbeidsrecht ter beĆ«indiging van het dienstverband tussen werkgever en werknemer.

Ā Hoe komt een vaststellingsovereenkomst tot stand?

De vaststellingsovereenkomst bij een onzekerheid of wanneer er een oplossing wordt gezocht, kan tot stand komen door een beslissing van de partijen zelf, of door een beslissing van een derde.

Zoals gezegd is een vaststellingsovereenkomst vormvrij. Het is daarom niet vereist dat de vaststellingsovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan. Dat betekent dus dat ook mondelinge vaststellingsovereenkomsten juridisch gezien afdwingbaar kunnen zijn. Dat geldt overigens niet voor de vaststellingsovereenkomst die gericht is op het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst. Daarvoor geldt namelijk op basis van de wet wƩl het schriftelijkheidsvereiste.

Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan of wanneer zij samen tot de conclusie komen dat het dienstverband beƫindigd moet worden, kunnen zij door middel van een schriftelijke overeenkomst de arbeidsovereenkomst beƫindigen. Dit betreft de beƫindiging met wederzijds goedvinden dat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk wordt er ook wel eens gesproken over een beƫindigingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst wordt een tijdrovende en kostbare ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of een ontslagprocedure bij het UWV voorkomen.

Zoals hiervoor al aan bod kwam, is voor deze beƫindigingswijze een schriftelijke vorm vereist. Een arbeidsovereenkomst loopt formeel dus door als partijen slechts mondeling afspreken dat zij niet langer met elkaar door willen.

Wil jij jouw werknemer ontslaan of komen jullie samen tot de conclusie dat het dienstverband beĆ«indigd moet worden, en wil jij liever geen langdurige en kostbare procedure starten? Dan kan Lex jou helpen met het opstellen van eenĀ vaststellingsovereenkomst! Met deze vaststellingsovereenkomst weet je zeker dat de beĆ«indiging van het dienstverband van jouw werknemer juridisch gezien in orde is.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex