Begrip

Recht om vergeten te worden, Recht op inzage & Recht op rectificatie

Korte uitleg

Verschillende rechten m.b.t. persoonsgegevens.

Toelichting

Het recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden is een recht voor burgers van de Europese Unie om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Recht op inzageΒ 

Het recht op inzage is het recht dat een persoon aan iedere organisatie kan vragen of er persoonsgegevens van hem worden verwerkt, en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat en waarom en op welke manier die persoonsgegevens worden verwerkt.Β 

Recht op rectificatie

Op grond van de wet hebben personen het recht om rectificatie te vragen van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Wil jij weten wat nou precies persoonsgegevens zijn voordat je gebruik maakt van het recht om vergeten te worden? Kijk dan eens bij persoonsgegevens! Heb je hulp nodig met het opstellen van je privacyverklaring? Lex helpt je graag!

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer:Β 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen:Β lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex