Begrip

 De Xella-norm

Korte uitleg

De Xella-norm houdt in dat dat de werkgever op basis van goed werkgeverschap op verzoek van de werknemer, mee moet werken om de arbeidsovereenkomst van een slapen dienstverband te beëindigen. Slechts in uitzonderlijke situaties hoeft de werkgever dat niet te doen. De werknemer krijgt een transitievergoeding die de werkgever gecompenseerd krijgt via het UWV.

 

Toelichting

De Xella-norm vloeit uit een arrest van de Hoge Raad dat gaat over het beëindigen van een slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een arbeidsovereenkomst die na twee jaar (104 weken) arbeidsongeschiktheid niet wordt beëindigd, terwijl er geen loondoorbetalingsverplichting meer bestaat en er ook geen arbeid meer wordt verricht.

Wat houdt het Xella-arrest in?

De Hoge Raad heeft op 8 december 2019 de vraag beantwoord of de werkgever verplicht kan worden om in te stemmen met het verzoek van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding.

De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Wanneer er sprake is van een slapend dienstverband waarbij de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is, is de werkgever op basis van het Xella-arrest verplicht om in te stemmen met de beëindiging van het dienstverband en om een transitievergoeding te betalen. Een werkgever moet hieraan meewerken op basis van goed werkgeverschap. De beëindiging kan geschieden op basis van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De Hoge Raad heeft hier dus in tegenstelling tot de wet, geoordeeld dat een werknemer in dit geval bij de beëindiging met wederzijds goedvinden recht heeft op een transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding

Indien de werkgever meewerkt aan het verzoek van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen na twee jaar ziekte in het kader van goed werkgeverschap, dan kan hij compensatie aanvragen voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Een aanvraag voor compensatie moet ingediend worden bij het UWV. Dit kan tot uiterlijk zes maanden na uitbetaling van de transitievergoeding.

Zit jij zelf in een dergelijke situatie of wil jij losstaand hiervan het dienstverband van jouw werknemer beëindigen op basis van wederzijds goedvinden? Lex kan jou helpen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst! Hiermee kun jij zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van jouw werknemer opzeggen.

Contact opnemen met Lex?
Je kan Lex bereiken op het telefoonnummer: 013 203 20 25
Of je kunt Lex een mailtje sturen: lex@hallolex.nl

Juridische begrippen in een kennisbank HalloLex