fbpx

Secured by

Winkelmand

De Miljoenennota voor ZZP’ers

Er is dit jaar veel gebeurd. Vorig jaar liep de Nederlandse economie nog op rolletjes, maar deze Prinsjesdag lijken de vooruitzichten toch een stuk minder feestelijk. De hele wereld is geraakt door het coronavirus en ook Nederland en zijn economie is daarin niet gespaard gebleven.

Na de regen komt zonneschijn

Ondanks de toenemende onzekerheid voor veel bedrijven en ondernemers in deze tijd, is er deze Prinsjesdag toch wel reden voor een feestje. Na de enorme dip die de coronacrisis dit jaar heeft veroorzaakt, rekent het CBP op een economische groei van maar liefst 3,5% in 2021. Dit is wel onder voorbehoud dat de tweede grote coronagolf uitblijft. Mocht deze golf alsnog komen, zijn de huidige prognoses waardeloos.

Mede met dank aan het derde steunpakket is de werkloosheid op (maar) 5,9% gekomen, in tegenstelling tot de eerder gevreesde 6,5%. Het begrotingstekort 2021 wordt op op €43,5 miljard geschat, wat waarschijnlijk minder zal zijn dan het tekort van dit jaar. Gelukkig waren er in 2018 en 2019 wel enkele overschotten.

Overheidsplannen

Veel van de door de overheid aangekondigde maatregelen om de coronacrisis te beteugelen zijn, zoals dat wel vaker gebeurt rond Prinsjesdag, al eerder uitgelekt. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste veranderingen voor ZZP’erss.

  • De zelfstandigenaftrek voor ZZP’erss zal versneld worden afgebouwd. Dit zou eigenlijk in stappen worden afgebouwd tot €5.000,- in 2028, maar wordt nu afgebouwd tot €3.200,-. Concreet betekent dit voor 2021 dat de zelfstandigenaftrek € 6.670,- zal bedragen, terwijl dat in 2020 nog €7.030,- bedroeg. Door dit te verlagen krimpt het fiscale verschil tussen ZZP’erss en werknemers. De verlaging van de aftrek wordt de eerste twee jaar nog wel gecompenseerd met een verhoogde arbeidskorting, waar alle werkenden van kunnen profiteren.
  • Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt met circa 0,2%. ZZP’erss gaan er – ondanks het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek – niet op achteruit, omdat zij profiteren van zowel de hogere arbeidskorting als het lagere tarief van de inkomstenbelasting. Daarnaast gaan werknemers in loondienst er juist wat op voor
  • Als je een auto van de zaak hebt, krijg je te maken met een aantal veranderingen. Een voorbeeld hiervan is de hoogte van de bijtelling. Deze zal worden bepaald aan de hand van aangescherpte grenzen voor de CO2-uitstoot van je auto. Voor elektrische auto’s met een zonnecel gaat vanaf 2021 de bijtelling omlaag, ongeacht de hoogte van de catalogusprijs.
  • De verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven die aanvankelijk beloofd was gaat niet door. Daarnaast zal belastingontwijking harder worden aangepakt.
  • De winstbelasting voor kleine bedrijven, ook wel bekend als de vennootschapsbelasting (Vpb), gaat omlaag. De Vpb zal dalen van 16,5% naar 15%. Tegelijk zal de grens voor het lage tarief van de winstbelasting in stapjes verhoogd worden van 2 ton naar 4 ton in 2022.
  • Een nieuwe belastingaftrek wordt geïntroduceerd, speciaal bedoeld om ondernemers aan te moedigen om, ondanks de onzekere economische omstandigheden, toch te blijven investeren. Deze belastingaftrek zal de Baangerelateerde Investings Korting (BIK) worden genoemd en zal inhouden dat investeringen van de loonheffing kunnen worden afgetrokken.
  • Zorgpersoneel zal in 2021 opnieuw een eenmalige bonus ontvangen. Ditmaal gaat het om een bedrag van €500,-. Daarnaast wordt binnen de zorgbegroting €100 miljoen vrijgemaakt voor het verminderen van de werk- en regeldruk.
  • Als je Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) of Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebt ontvangen als ZZP’er, dan hoef je hierover geen inkomstenbelasting te betalen.
  • Als je, als ZZP’er, een zorgbonus hebt ontvangen, dan hoef je daarover geen inkomstenbelasting te betalen.
  • De premiebijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZvW) zal worden verhoogd naar 5,75%, een stijging van 0,3%.

Wil je als ZZP’ers weten wat jij netto overhoudt? Kijk dan naar de netto inkomen calculator van onze partner ikwordzzper.nl, waar je snel kunt uitrekenen welk deel van je netto inkomen je mag besten als ondernemer. Als de maatregelen doorgevoerd worden zal deze tool aangepast worden.

Meer lezen over handigheidjes en tips voor ondernemers? Download dan nu onze whitepaper over het voorkomen van (juridische) conflicten door gebruik van de juiste voorwaarden en contracten! 👉🏻