Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding die een werkgever in een arbeidscontract kan zetten waarin staat dat wanneer de werknemer uit dienst gaat, hij niet met alle kennis en vaardigheden die hij daar heeft opgedaan, bij de concurrent mag werken.

Hoe werkt het? 

Het concurrentiebeding komt erop neer dat de werknemer binnen een bepaalde periode na zijn uitdiensttreding niet bij een concurrent van de werkgever aan het werk mag gaan. Ook is meestal een gebied aangewezen waarin het concurrentiebeding geldt. Niet iedereen heeft een concurrentiebeding, ongeveer 15 tot 20% van de werknemers. Over het al dan niet aanwezig zijn van een concurrentiebeding kan worden onderhandeld tijdens de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst. Ook is er vaak een boete aan het concurrentiebeding gekoppeld voor het geval dat het beding verbroken wordt. 

Is elk concurrentiebeding toegestaan?

Nee, niet elk concurrentiebeding is toegestaan. De Grondwet zegt namelijk dat elke Nederlander het recht heeft op vrije arbeidskeuze. Er moet dus goed worden gekeken hoe een concurrentiebeding toch kan bestaan ondanks dit grondrecht.

Onder bepaalde voorwaarden is die inbreuk toegestaan, namelijk wanneer het in de wet is vastgelegd. Dat is in dit geval gebeurd, maar de wet heeft ter bescherming van het grondrecht wel voorwaarden gesteld aan het aangaan van een concurrentiebeding.

Wat zijn de voorwaarden voor een geldig concurrentiebeding?

  • Schriftelijk opgenomen met meerderjarige werknemer. 
  • Niet bij overeenkomsten voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Geen concurrentiebeding maar toch beperkingen. 

Het is niet toegestaan om structureel klanten over te schrijven of oud-collega’s over te halen om over te stappen van werkgever. Als dit niet structureel gebeurt mag dat natuurlijk wel als er geen concurrentiebeding is, want concurreren met de voormalige werkgever mag wel. 

Daarnaast moet je je uiteraard wel nog aan andere overeengekomen bedingen houden. Wanneer er bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding is overeengekomen, mag de oud-werknemer nog steeds geen bedrijfsgeheimen doorspelen aan de nieuwe werkgever.

Een concurrentiebeding opnemen in je arbeidsovereenkomst is in sommige gevallen geen overbodige luxe. Dit kan echter een hele klus zijn! Als je Lex jouw arbeidsovereenkomst laat opstellen helpt hij je graag!

 

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex