Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Exoneratiebeding

Een exoneratiebeding is het uitsluiten van aansprakelijkheid, dit wordt ook wel een aansprakelijkheidsuitsluiting of exoneratieclausule genoemd.

 
Wat doet een exoneratiebeding? 

Een exoneratiebeding sluit aansprakelijkheid uit die volgens de wet toerekenbaar zijn. Die aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld ontstaan door wanprestatie, maar bijvoorbeeld ook op grond van onrechtmatige daad.

Het uitsluiten van aansprakelijkheid moet correct gebeuren en ook de inhoud moet juist zijn. Worden er fouten gemaakt in een van deze twee stappen, dan is het exoneratiebeding niet (of niet geheel) geldig, waardoor de aansprakelijkheid alsnog niet wordt uitgesloten. 

Voorbeelden van een exoneratiebeding

  • In de algemene voorwaarden van een onderneming staat ‘Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening’;
  • Op een bordje bij de garderobe staat: ‘De directie is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen’;
  • In een overeenkomst staat: ‘Aansprakelijkheid wordt uitgesloten tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert’;
  • De disclaimer van een website stelt ‘Wij vrijwaren ons van alle claims’. 

Wanneer is een exoneratiebeding geldig?

De geldigheid van het exoneratiebeding is gedeeltelijk in de wet vastgelegd. 

  • Het moet akkoord zijn bevonden door de wederpartij
  • Niet in strijd met de wet
  • Niet in strijd met de openbare orde
  • Niet in strijd met goede zeden
  • Mag geen opzet of roekeloosheid uitsluiten

Heb jij nou nog geen exoneratiebeding in je algemene voorwaarden zitten? Je kan altijd je algemene voorwaarden aanpassen, maar je moet dan wel met een aantal dingen rekening houden. Wil je daar meer over lezen? Kijk dan eens naar onze blog: Wijzigen Algemene Voorwaarden.

Ben jij opzoek naar jouw eigen Algemene Voorwaarden? Dan heeft Lex er nog voor genoeg klaarliggen!

Kennisbank van Lex