Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Regresrecht

Als iemand schade heeft veroorzaakt aan jouw auto, betaald de verzekering deze schade. De verzekering is dan vervolgens gerechtigd om de door hem betaalde schade te verhalen op degene die de schade aan jouw auto heeft veroorzaakt. Dit wordt regresrecht genoemd. Dit regresrecht bestaat ook buiten verzekeringssituaties, denk hierbij aan vennootschappen. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk op grond van de wet. Dit betekent dat elke vennoot aangesproken kan worden tot betaling van de gehele vordering. Wel kan de aangesproken vennoot een deel van het betaalde bedrag terugvorderen van zijn andere vennoot of vennoten.

 
Bij sommige overeenkomsten kan je een deel van het door jou betaalde bedrag terugvorderen van een ander, omdat de overeenkomst niet alleen jou bindt, maar ook een ander. Denk hierbij aan een overeenkomst die je samen met je partner aangaat of die je als vennoot van een vennootschap aangaat. Als je wordt aangesproken tot betaling door de wederpartij en je hebt het volledige bedrag betaald, dan kan je een deel van het door jou betaalde bedrag terugvorderen van in dit geval je partner of je medevennoot.

Op grond van de wet zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die de vennootschap is aangegaan dus zijn ze verplicht het teruggevorderde bedrag te betalen

Regresrecht kan ontstaan uit de wet, maar ook op grond van een overeenkomst.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Zoals bij de vennootschap onder firma, is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk op grond van de wet. Dit betekent dat elke vennoot aangesproken kan worden tot betaling van de gehele vordering. Wel kan de aangesproken vennoot een deel van het betaalde bedrag terugvorderen van zijn andere vennoot of vennoten.

Borgstelling

Een bijzondere vorm van regres is borgstelling, ook wel borgtocht genoemd. Hierbij wordt overeengekomen dat een derde persoon aangesproken kan worden tot volledige betaling door de schuldeiser indien de schuldenaar zijn of haar vordering niet kan voldoen. Die derde persoon wordt dan borgsteller genoemd. Borgstelling verschilt van hoofdelijke aansprakelijkheid, omdat er bij hoofdelijke aansprakelijkheid door de schuldeiser kan worden gekozen welke partij er wordt aangesproken. Bij borgtocht is dit anders. Dan moet de schuldeiser, de vordering bij de schuldenaar of bij borgsteller verhalen. Is het bedrag door de borgsteller voldaan, dan kan de borgsteller op zijn beurt het door hem betaalde bedrag weer verhalen bij de oorspronkelijke schuldenaar.

Als je wordt aangesproken tot betaling en je hebt het volledige bedrag betaald, dan kan je een deel van het door jou betaalde bedrag terugvorderen van je partner of je medevennoot. Wil je graag weten of jouw bedrijf onder een vennootschap valt? Kijk dan eens bij Rechtspersonen en Natuurlijke personen, hier zie je een overzicht van verschillende soorten rechtspersonen, zo kan je zien welke soorten vennootschappen er zijn!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex