Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen bedrijven die met elkaar willen samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over hoe de samenwerking tussen deze bedrijven er uit gaat zien, dit wordt opgesteld in de samenwerkingsovereenkomst. 

De juridische behandeling van de samenwerkingsovereenkomst is afhankelijk van de precieze inhoud ervan. Sommige samenwerkingsovereenkomsten zullen bijvoorbeeld worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht of wellicht een koopovereenkomst. 

De inhoud van de overeenkomst

In de inhoud staan een aantal belangrijke delen, zoals een beschrijving van de partijen, de verplichtingen tegenover elkander, de duur van de samenwerking en welke manier van beëindiging 

Er is in de wet niks geregeld over de samenwerkingsovereenkomst, er mag dus, zover redelijk, alles onderling worden afgesproken. Zoals afspraken over zeggenschap, afspraken over conflicten en de beslechting daarvan en afspraken over aansprakelijkheid.

Samenwerkingsovereenkomst beëindigen

Een samenwerkingsovereenkomst beëindigen kan op een aantal manieren, afhankelijk van de precieze situatie. Mogelijkheden die er zijn:

  • Aflopen van de tijd dat de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan
  • Opzegging
  • Ontbinding
  • Vernietiging
  • Een beroep op nietigheid
  • Wederzijds goedvinden

Is er niets in de overeenkomst opgenomen over de beëindiging van de overeenkomst, dan zullen in elk geval ontbinding, vernietiging, nietigheid en wederzijds goedvinden mogelijkheden zijn. Dat houdt echter tevens in, dat zolang daar geen sprake van is (en dat is meestal niet zo wanneer de wederpartij zijn verplichtingen netjes nakomt), opzegging niet mogelijk is. De samenwerkingsovereenkomst zou dan tot het einde der tijden blijven doorlopen.

Gelukkig heeft de Hoge Raad bepaald dat, ook in dat geval, je niet altijd aan de samenwerkingsovereenkomst vastzit. Opzegging is, afhankelijk van de redelijkheid en billijkheid, meestal toch nog mogelijk. Vaak moet dan wel een opzegtermijn worden gehanteerd, waardoor de samenwerkingsovereenkomst alsnog enkele maanden (en soms jaren) doorloopt. Ook komt het voor dat er schadevergoeding moet worden betaald.

Conclusie 

Een samenwerkingsovereenkomst is meestal een overeenkomst tussen twee ondernemingen. De samenwerkingsovereenkomst biedt veel vrijheid, vrijwel alles is onderling af te spreken. 

Hoewel dat goed klinkt en veel ruimte biedt voor de partijen die de samenwerkingsovereenkomst sluiten, levert dat ook veel risico’s op, omdat vergeten afspraken over het algemeen niet door de wet worden opgevangen. 

Meer lezen over de samenwerkingsovereenkomst? Kijk dan eens bij onze blog over de samenwerkingsovereenkomst.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst? Kijk dan eens bij ons product samenwerkingsovereenkomst.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex